088 - 200 8800 Open/sluit menu

Eigenaarschap

Deel een zak appels uit. Vraag aan iedereen een herkenningspunt te signaleren op hun appel. Verzamel de appels om ze vervolgens weer uit te delen, willekeurig. Wat zie je gebeuren? Grote kans dat mensen om zich heen gaan kijken. Op zoek naar ‘hun’ appel. Stimuleer dit en ze vinden hun appel terug. Mensen zijn geneigd meer eigenaarschap te tonen, als ze zich ergens mee verbonden voelen. Hoe werkt dit op de werkvloer? 

Rollen in eigenaarschap
In eigenaarschap spelen intrinsieke en contextuele voorwaarden een rol. Oftewel, het is persoons- en omgevingsafhankelijk. Als mensen zelf leidingnemen over hun eigenaarschap leidt dat tot de beste resultaten. Maar als leidinggevende heb je hier ook invloed op. Bij een goede aanpak stimuleer of reguleer je het eigenaarschap, bij een minder succesvolle aanpak demotiveer je het. Hoe pak je het aan? 

Intrinsieke voorwaarden eigenaarschap:  

  • Willen. Je moet zelf resultaten willen behalen. Los van de beloning of de erkenning die je hiervoor krijgt. Heb je helder aan welke doelen je werkt? Begin met jezelf vragen te stellen. 
  • Kunnen. Je hebt vaardigheden nodig om je werk te kunnen doen. Je competent voelen en zelfvertrouwen hebben draagt bij aan je eigenaarschap. Over welke vaardigheden beschik je en welke wil je ontwikkelen? 
  • Betekenis. Je hebt inzicht nodig in wat jouw werk bijdraagt aan het grote geheel. Mensen willen van betekenis zijn. Heb jij helder wat jouw rol in het geheel is? 

Contextuele voorwaarden eigenaarschap: 

  • Transparantie. Als leidinggevende is het van belang om transparant te zijn om zo eigenaarschap te stimuleren. Zorg ervoor dat de missie en strategie helder is. Maar ook wat je van je teamlid verwacht. Communiceer duidelijk over de werkzaamheden. 
  • Ruimte. Geef je teamlid ruimte om eigenaarschap te nemen. Als er veel controle is, voelt iemand zich minder verantwoordelijk. Iemand weet zelf wel welke appel de juiste is. 
  • Vertrouwen. Iemand kan pas verantwoordelijkheid ervaren als iemand dit ook heeft. Zo voelen de werkzaamheden en de resultaten ook echt als eigen, niet als uitvoeren van wat iemand anders wil.  

Tips en tricks
Een leidinggevende zonder eigenaarschap, kan geen eigenaarschap stimuleren bij teamleden. Als je eigenaarschap neemt, dan neem je verantwoordelijkheid over je gedrag en werkzaamheden. Je gaat doelgericht en effectief te werk en bent intrinsiek gemotiveerd om dit te blijven nastreven. Dat maakt je geen heilige, maar wel betrokken en duidelijk. 

Aantal tips voor leidinggevenden op de dagelijkse werkvloer: 

  • Betrek nieuwe medewerkers bij besluitvormingen. Zo raken ze direct (emotioneel) betrokken bij de resultaten van deze beslissing. 
  • Communiceer op een open manier. Door het stellen van vragen en actief te luisteren, voelt iemand zich gezien en gewaardeerd. Wat positief werkt op het enthousiasme en de loyaliteit. Geef open feedback en vraag dit ook terug. 
  • Moedig (nieuwe) medewerkers aan zelf hun uitdagingen op te lossen. Als iemand om hulp vraagt, vraag dan eerst hun eigen suggesties. Daardoor wordt het kritische denken aangewakkerd.  
  • Bespreek wat iemand nodig heeft om zich betrokken te voelen. Je hoeft als leidinggevende niet zelf het wiel uit te vinden. Stimuleer dat iemand ook op deze manier zich actief inzet in de eigen ontwikkeling en daarmee het nemen van eigenaarschap. 

Je verantwoordelijk voelen over je eigen ontwikkeling is voor de een vanzelfsprekender dan voor de ander. Het achterhalen van je drijfveren geeft hierin wel helderheid. Misschien hoef je niet de wereld te redden, maar wil je je wel inzetten voor een klein deel. Je eigen boomgaard. Waar wil je trots op zijn bij jezelf? Door het nemen van eigenaarschap, vergroot je het ook. Dan zie je de resultaten en dat werkt stimulerend voor je gevoel van betekenis zijn.

Gerelateerde trainingen

Bootcamp: Persoonlijk Leiderschap in 2 dagen

Wil je aan het roer staan van je eigen leven? Het beste uit jezelf naar bovenhalen? Een duidelijke richting geven aan je loopbaan? Ben je benieuwd wat je drijfveren zijn en hoe je deze optimaal...

Bootcamp: Persoonlijk Leiderschap in 2 dagen

Bootcamp: Persoonlijk Leiderschap in 2 dagen

Volgende startdatum: 26 juni
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 2
Deelnameprijs: € 1.095,-
Lees meer

Functioneringsgesprekken Nieuwe Stijl

Na deze training ben je in staat functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren die een belangrijke bijdrage leveren aan het optimaal functioneren van je medewerkers.

Functioneringsgesprekken Nieuwe Stijl

Functioneringsgesprekken Nieuwe Stijl

Volgende startdatum: 10 juli
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 2
Deelnameprijs: € 1.095,-
Lees meer

Persoonlijk Profileren

Hoe haal je het beste uit jezelf naar boven? Wat zijn je talenten en kwaliteiten? Hoe profileer je je op een daadkrachtige manier naar collega’s zonder dat je jezelf geweld aandoet? Hoe communiceer je helder,...

Persoonlijk Profileren

Persoonlijk Profileren

Volgende startdatum: 2 juli
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 2
Deelnameprijs: € 1.095,-
Lees meer

The Power of Introverts!

Heb je soms het gevoel dat je onvoldoende ruimte krijgt om je uit te spreken en dat anderen je net even voor zijn? Krijgen jouw ideeën veelal minder aandacht of worden jouw ideeën minder gehoord?...

The Power of Introverts!

The Power of Introverts!

Volgende startdatum: 10 juli
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 2
Deelnameprijs: € 1.095,-
Lees meer