088 - 200 8800 Open/sluit menu

Flexibeler

Nieuwe grote uitdagingen, worden vaak niet opgelost met oude mechanismes. En toch is dat precies waar mensen de neiging toe hebben. Wanneer er veel op het spel staat en we in een situatie iets moeten leren, veranderen of aanpassen – missen we juist de flexibiliteit en innovatie om dat te doen. Met als gevolg slechtere beslissingen en ineffectieve oplossingen.

Door te trainen met methodes rond bewust kalm blijven, hebben leidinggevenden de mogelijkheid om nieuwe oplossingen te bedenken met bewuste afwegingen, meer objectiviteit en creativiteit. Zo kunnen we beter omgaan met onzekerheid, door meer keuze hoe we reageren in zelfs de meest uitdagende omstandigheden. Leidinggevenden die dit onder de knie hebben, maken succesvollere beslissingen.

Zo creëer je een groter succesvol aanpassingsvermogen
Tijdens periodes van transformatie en continue druk, is het mogelijk om te oefenen met onderstaande methodes. Zo reageer je minder vanuit angst of frustratie, maar creëer je afstand om te zien wat een situatie nodig heeft.

Methode 1: leergierigheid.
Leidinggevenden zijn tegelijkertijd ook leerlingen. Het is de kunst om te leren van een ervaring, experimenteren met nieuwe tactieken en nieuwe situaties te benaderen met een growth mindset. Ook door het opzoeken, leren en toepassen van feedback in nieuwe situaties. Leervermogens zijn belangrijke voorspellers van de prestaties en het potentieel van leiders.

Het vermogen om te leren train je door bijvoorbeeld elke dag met een intentie te beginnen. Gefocust op hoe je je die dag opstelt richting een uitdaging. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: vandaag ga ik proberen om niet direct een antwoord te hebben in een onverwachte situatie, maar ik ga het eerst openminded en met nieuwsgierigheid benaderen. Met als doel invalshoeken creëren. Hierdoor blijf je openstaan voor een lerende houding, door niet direct te reageren vanuit een ingecalculeerde standaard (en niet zozeer helpende) reactie.

Methode 2: emotionele zelfregulatie.
Dit heeft betrekking op de vaardigheid om emoties te herkennen, begrijpen en managen. Om deze vervolgens om te zetten in productieve manieren van denken en handelen. Onderzoek laat zien dat leiders met een grotere emotionele zelfregulatie beter presteren, evenals hun teams. Bewustzijn van je persoonlijke triggers en hoe je hierop reageert is een waardevolle informatiebron voor het ontwikkelen van je emotionele reacties.

Probeer een dagboek bij te houden voor een paar dagen. Schrijf hierin de momenten wanneer je je emotioneel getriggerd voelt en omschrijf wat je denkt, wat je voelt in je lichaam en hoe je vervolgens reageert. Na het beschrijven van een aantal van dit soort situaties, is het mogelijk om een patroon te ontdekken. Wat zie je bijvoorbeeld na een week?

Hoe meer je dit doet, hoe makkelijker het wordt -in the heat of the moment- om je bewust te zijn van je triggers en wat je neiging is hoe je hiermee omgaat. Dan kan het reguleren beginnen. Niet alleen door niet op emoties te reageren die niet iets bijdragen, maar ook om je meer comfortabel te voelen met het ongemakkelijke ervan.

Methode 3: zelfreflectie.
Dit richt zich enerzijds op de integratie van interne processen zoals ervaringen, gedachten, emoties en reacties. En daarnaast op externe omstandigheden zoals een objectieve blik op de situatie en waar deze echt om vraagt.

Hierbij integreren we twee factoren: het besef van onze eigen emoties, aannames en reactieve gewoontes. Vooral die naar boven komen onder druk. En als tweede factor de aard van de situatie waarmee we geconfronteerd worden. Door in het moment de balans op te maken van onszelf en de situatie, begrijpen we niet alleen beter onze ware motivaties en intenties, maar ook waar de situatie om vraagt. En hoe onze gewoontes en neigingen ons op dat moment wel of niet van dienst zijn. Dit maakt het mogelijk om jezelf te observeren terwijl je in actie bent, om vervolgens invloed uit te oefenen op de keuze van je reactie. Zonder hierbij te vervallen in (een bekend) automatisme.

Hier komt het oefenen met emotionele zelfregulatie om de hoek kijken. Hoe meer je bewust wordt van je eigen triggers en lessen, hoe meer je in staat bent om te pauzeren en reflecteren op wat de situatie eigenlijk echt nodig heeft. Het stellen van de vraag alleen al, helpt om je eigen emoties te reguleren. Dus door vragen zoals: waar vraagt de situatie om? Wat is het meest helpende? Op dat moment creëer je al afstand van de situatie.

De urgentie van transformatie
Veranderingen zijn uitdagend, vooral grote transformaties. Mensen hebben vaak een gevoel van urgentie nodig om zich te motiveren om te veranderen, terwijl we in heftige situaties juist struggelen om te leren, innoveren en ons aan te passen. De drie methodes zijn niet in één keer aangeleerd. Het is blijven oefenen. Je hoeft het niet in perfectie te beheersen, maar door te blijven reflecteren en leren gaat het wel beter. Als leidinggevenden creatief, innovatief en open zijn, profiteert daar de hele organisatie van.

Gerelateerde trainingen

Persoonlijke Effectiviteit

Helder communiceren waar je belangen en wensen liggen? Resultaatgericht en doeltreffend te werk gaan? Dat leer je in deze training.

Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke Effectiviteit

Volgende startdatum: 15 augustus
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 3
Deelnameprijs: € 1.495,-
Lees meer

High Impact Leadership

Als leidinggevende wil je het beste uit je mensen halen. Hoe doe je dat? Volg de training en vergroot je impact als leidinggevende.

High Impact Leadership

High Impact Leadership

Volgende startdatum: 30 augustus
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 4
Deelnameprijs: € 1.995,-
Lees meer

High Performance Leadership

Teams en organisaties opereren normaliter onder een gezonde druk. Als leidinggevende maak je daarbij continu de afweging wat je mensen aankunnen. De dagelijkse praktijk leert dat mensen werkdruk ook kunnen ervaren als werklast, met alle...

High Performance Leadership

High Performance Leadership

Volgende startdatum: 30 augustus
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 4
Deelnameprijs: € 1.995,-
Lees meer

Psychologie voor Managers in 4 maanden

Leidinggeven aan hedendaagse professionals vraagt een sterk inzicht in hun gedrag; je medewerkers verschillen in doen, denken, voelen en handelen. Een belangrijke uitdaging hierbij is te achterhalen wat hun persoonlijke drijfveren zijn om hen op deze...

Psychologie voor Managers in 4 maanden

Psychologie voor Managers in 4 maanden

Volgende startdatum: 30 augustus
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 4
Deelnameprijs: € 1.995,-
Lees meer