088 - 200 8800 Open/sluit menu

Nog geen account?

Intervisie & Teamcoaching

Inleiding

Het creëren van samenwerking en onderlinge synergie is in elke organisatie een uitdaging. Soms sluiten persoonlijke belangen, normen en waarden niet vanzelfsprekend of optimaal op elkaar aan. Het benutten en versterken van elkaars kwaliteiten wordt hierdoor achterwege gelaten.

Binnen een team ontstaan patronen die in de dagelijkse gang van zaken niet altijd zichtbaar of bespreekbaar zijn. Binnen een teamcoaching en intervisie traject worden deze zaken bespreekbaar gemaakt. Hierbij kijken we naar de persoonlijke behoeftes binnen het team, maar het accent ligt op de onderlinge samenwerking en synergie. Tijdens een team coachingstraject zorgen we dat zaken die onbesproken zijn bespreekbaar worden gemaakt, dat de communicatie binnen het team helder en transparant verloopt, maar ook dat de verwachtingen duidelijk worden afgestemd.

Heb je behoefte aan wat ondersteuning? Vraag een vrijblijvend advies op maat aan.

Iets voor jou

Management teams, projectteams, afdelingen die worden samen gebracht, startende teams, etc.

Enkele thema’s

  • Het versterken van de onderlinge samenwerking en synergie binnen het team.
  • Als eenheid naar buiten functioneren door eenduidige profilering.
  • Het opzetten van een High Performance team.
  • Besluitvormingsprocessen binnen een team.
  • Het in kaart brengen van de individuele talenten en het optimaal benutten van elkaars kwaliteiten.

Onze werkwijze

Het aantal sessies, onze aanpak en werkwijze bepalen wij graag in een oriënterend gesprek. Aan de hand van dit gesprek stellen wij graag een plan van aanpak en investeringsoverzicht op.

Over je coach

Onze coaches zijn gedegen gesprekspartners. Een YEARTH coach is een expert binnen zijn of haar vakgebied. Een YEARTH coach beschikt over een flinke dosis kennis en ervaring en heeft een HBO/WO opleiding genoten, aangevuld met de nodige beroepsopleidingen.