088 - 200 8800 Open/sluit menu

Invloed zonder macht

Niet alleen gelijk hebben, maar ook gelijk krijgen. Een gewenst resultaat behalen, waar ook de ander zich in kan vinden. Wat zou het mooi zijn als alle gesprekken hierin uitmonden, helaas is dit vaak niet het geval. Veelal nemen we daardoor genoegen met een compromis waar beide partijen mee kunnen leven, maar niet volledig voor kunnen of willen gaan.

Dit kan veel effectiever. Wanneer wij op een bewuste manier kunnen overtuigen en effectief kunnen beïnvloeden, is het mogelijk om, niet ten koste, maar met behoud van de relatie resultaat te behalen. Een goede verstandhouding met de ander blijft in tact door de ander in zijn waarde te laten en zowel de eigen belangen als de belangen van de ander te behartigen.

Overtuigen versus beïnvloeden

Veelal worden de termen overtuigen en beïnvloeden door elkaar gebruikt: onterecht. Er zijn meerdere definities van overtuigen en beïnvloeden en de meningen over wat het verschil tussen deze twee is, lopen uiteen. Van Dale verstaat onder overtuigen: “met bewijzen tot andere gedachten brengen” en onder beïnvloeden: “invloed uitoefenen op”. Dit zijn vrij brede definities, maar daaruit kan men afleiden dat beïnvloeden een meer omvattende term is dan overtuigen.

Naast een definitieverschil is ook de impact van overtuigen en beïnvloeden verschillend. Waar overtuigen vooral gericht is op het veranderen van iemand zijn mening of denkwijze is beïnvloeden vooral gericht op het veranderen van iemands attitude. Je gelijk willen halen staat hierbij niet op de voorgrond. Juist door interesse te tonen in de ander, een open houding aan te nemen en de focus te leggen op wat er achter zijn of haar gedachten schuil gaat, kunnen achterliggende emoties en verlangen boven water komen drijven. Tijdens beïnvloeden ben je vooral bezig met het achterhalen en inspelen op deze onderliggende elementen. Beïnvloeden vergt soms iets meer tijd, maar brengt daarentegen ook een duurzamer effect teweeg. Er kan namelijk daadwerkelijk commitment worden gemaakt.

Naast essentiële verschillen hebben de twee ook overeenkomsten. Overtuigen en beïnvloeden komt beiden voort uit het willen bereiken van een doel. We willen bij de ander iets teweeg brengen. Daarnaast is in beide gevallen de intentie waarmee overtuigd of beïnvloed wordt van groot belang. Het hebben van een oprechte intentie is zowel bij overtuigen als beïnvloeden van essentieel belang. Wanneer we iemand overtuigen of beïnvloeden vanuit verkeerde intenties is de kans groot dat de ander argwaan krijgt, weerstand vertoont en/of zich gemanipuleerd voelt. Dit brengt vervolgens niet het gewenste effect met zich mee en zal het halen van het beoogde doel bemoeilijken.

Conclusie: bepaal welk doel je wilt bereiken (hoe klein ook), weeg de mogelijke gevolgen en consequenties af en bepaal op basis hiervan of je iemand wilt overtuigen of beïnvloeden.

Wil je ook meer weten over overtuigen en beïnvloeden? Kijk dan bij onze training Effectief Beïnvloeden.

Gerelateerde trainingen

Effectief Communiceren

Hoe ga je om met weerstand en tegenwerpingen in gesprekken? Welk effect heeft je verbale en non-verbale gedrag op anderen?

Effectief Communiceren

Effectief Communiceren

Volgende startdatum: 10 juli
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 2
Deelnameprijs: € 1.095,-
Lees meer

Effectief Beïnvloeden in 4 maanden

Tijdens gesprekken willen we graag dat onze ideeën en belangen goed naar voren komen. De manier waarop we dit doen verschilt nog wel eens. De één zoekt een meer aanvallende houding, de ander kiest voor...

Effectief Beïnvloeden in 4 maanden

Effectief Beïnvloeden in 4 maanden

Volgende startdatum: 27 juni
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 4
Deelnameprijs: € 1.995,-
Lees meer

Excellente Klantgerichtheid

In de huidige belevingseconomie is klantgerichtheid essentieel. Om positief onderscheidend te zijn dienen organisaties excellente service te bieden vanuit een eigen identiteit en kernwaarden. Medewerkers spelen hierin een cruciale rol. Zij vormen immers het persoonlijke...

Excellente Klantgerichtheid

Excellente Klantgerichtheid

Volgende startdatum: 3 juli
Locaties: Naarden, Online, Utrecht
Aantal dagen: 2
Deelnameprijs: € 1.095,-
Lees meer

Conflicthantering

Het leven zit doorgaans vol conflictmatigheden. De tegengestelde belangen die wij hebben en de druk waaronder wij soms staan, maakt dat wij allemaal weleens in een conflict op ons werk verzeild raken. De basis van...

Conflicthantering

Conflicthantering

Volgende startdatum: 10 juli
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 2
Deelnameprijs: € 1.095,-
Lees meer