088 - 200 8800 Open/sluit menu

Effectief opereren binnen een High Performance Organisatie

Werken in een High Performance Organisatie (HPO) vraagt van werknemers dat zij optimaal in staat zijn effectief te opereren en eigenaarschap te kunnen nemen. Niet elke werknemer lukt dit vanzelfsprekend. Hierdoor wordt de manier van werken wel eens ervaren als high demanding, in plaats van high performing. Om tot high performance te komen, is ontwikkeling nodig. Er zijn drie niveaus waarop werknemers zich kunnen ontwikkelen om als professionals optimaal te functioneren binnen een HPO, namelijk; strategisch, tactisch en operationeel.

Van werknemer naar professional in een High Performance Organisatie

Het succes van elke organisatie is afhankelijk van de mensen die er werken, of beter gezegd de professionals. Professionals zijn immers in staat volledig zelfsturend te werken, zelf initiatieven te nemen en de beste keuzes samen met de juiste collega’s te maken. Wil je als professional effectief kunnen opereren binnen een HPO? Ga dan aan de slag met het volgende.

1. Strategisch niveau

Op strategisch niveau gaat het om zaken die belangrijk zijn voor de lange termijn. Denk hierbij aan een financiële investering of verandering in de beleidsvoering. Er worden keuzes gemaakt over de richting waarin een organisatie zich ontwikkelt. De leidinggevende dient dan ook betrokken te worden wanneer er een beslissing gemaakt wordt op dit niveau. De waarom en wanneer-vraag staan centraal bij strategische beslissingen; “Waarom is dit belangrijk?” en “Wanneer moet dit worden uitgevoerd?”.

Hoe ontwikkel je je strategisch denkvermogen?

Het begint bij bewustwording. Een professional moet kunnen inschatten welke informatie een leidinggevende nodig heeft om een bepaald besluit te kunnen nemen. Ook is het nodig inzicht te krijgen in welke belangen er spelen voor de leidinggevende. Hierdoor weet een professional met welke factoren er rekening gehouden moet worden bij het doen van een voorstel. Dit vraagt ontwikkeling in het vermogen goede vragen te stellen en te beïnvloeden. Daarnaast vereist strategisch denken ook nieuwsgierigheid, betrokkenheid en verbeelding.

2. Tactisch niveau

Op tactisch niveau gaat het vaak om zaken die op de middellange termijn spelen en waarbij positie of afdeling overschrijdend overleg nodig is. Bijvoorbeeld wanneer er bepaalde verbeteringen doorgevoerd moeten worden, een project plaatsvindt of wanneer processen anders moeten worden ingericht. De vraag die centraal staat bij tactische beslissingen is de hoe-vraag: “Hoe gaan we dit implementeren?”, “Hoe kunnen we dit op de beste manier aanpakken?”.

Hoe ontwikkel je je tactische denkvermogen?

Op tactisch niveau is het belangrijk om goed overleg te kunnen voeren met collega’s die een andere positie bekleden of binnen een andere afdeling werken. Om van goed overleg tot goede resultaten te komen, zijn heldere afspraken nodig. Van een professional vraagt dit het vermogen goed te kunnen beïnvloeden en SMART te communiceren.

3. Operationeel niveau

Op operationeel niveau gaat het veelal om alledaagse werkzaamheden van werknemers, die zij zelfstandig uit kunnen voeren. Het gaat om zaken die op de korte termijn spelen en waarbij de wat-vraag centraal staat: “Wat moet ik doen?”, “Wat heeft prioriteit?”. Het overgrote deel van het werk dat gedaan wordt, wordt op operationeel niveau uitgevoerd. In veel organisaties is te zien dat werknemers de meeste problemen ook op operationeel niveau proberen op te lossen. Op deze manier ligt de oplossing in eigen beheer, zodat men hier zelf de controle over heeft en snel kan handelen. Snel handelen is echter geen garantie voor effectief handelen. Voor sommige problemen is het beter om een tactische of zelfs strategische afstemming te maken.

Hoe kan je je hierin ontwikkelen?

Op operationeel niveau is het essentieel om taken effectief en tijdig uit te voeren. Dit vraagt met name het kunnen stellen van prioriteiten in combinatie met goed timemanagement.

Wil jij je ontwikkelen op een van deze niveaus? Laat je dan adviseren door een van onze Learning Consultants en kom erachter welke training bij jou past!

Gerelateerde trainingen

High Performance Leadership

Teams en organisaties opereren normaliter onder een gezonde druk. Als leidinggevende maak je daarbij continu de afweging wat je mensen aankunnen. De dagelijkse praktijk leert dat mensen werkdruk ook kunnen ervaren als werklast, met alle...

High Performance Leadership

High Performance Leadership

Volgende startdatum: 30 augustus
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 4
Deelnameprijs: € 1.995,-
Lees meer

Leidinggeven op basis van Eigenaarschap

Er is een steeds grotere behoefte om medewerkers aan te sturen op basis van eigenaarschap. Maar wat betekent het voor je als manager in de dagelijkse praktijk om mensen op basis van eigenaarschap te ondersteunen?...

Leidinggeven op basis van Eigenaarschap

Leidinggeven op basis van Eigenaarschap

Volgende startdatum: 2 augustus
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 2
Deelnameprijs: € 1.095,-
Lees meer

Persoonlijk Leiderschap in 4 maanden

Wil je het beste uit jezelf naar boven halen? Een duidelijke richting geven aan je loopbaan? Heb je soms het gevoel druk te zijn met de verkeerde dingen? Ben je benieuwd wat je drijfveren zijn...

Persoonlijk Leiderschap in 4 maanden

Persoonlijk Leiderschap in 4 maanden

Volgende startdatum: 27 augustus
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 4
Deelnameprijs: € 1.995,-
Lees meer

High Impact Leadership

Als leidinggevende wil je het beste uit je mensen halen. Hoe doe je dat? Volg de training en vergroot je impact als leidinggevende.

High Impact Leadership

High Impact Leadership

Volgende startdatum: 30 augustus
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 4
Deelnameprijs: € 1.995,-
Lees meer