088 - 200 8800 Open/sluit menu

Wat voor leider ben jij?

Bewust of onbewust; iedere leidinggevende heeft een eigen manier van leidinggeven. Sta je hier wel eens bij stil? Weet je welke leiderschapsstijl je toepast en wat je voorkeursstijl eigenlijk voor impact heeft op je afdeling en daarmee jullie resultaten? De uiteindelijke effectiviteit van een leiderschapsstijl is immers sterk afhankelijk van de persoon, de context en de gewenste uitkomst. Tijd voor een kritische blik in de spiegel!

Effectief leiderschap

Door de jaren heen zijn er talloze onderzoeken gedaan naar succesvol opererende teams en hun leiders. De redenen waarom de ene leidinggevende uiterst succesvol is en de ander moeite heeft om zijn team te sturen, werden onder de loep gelegd. Uit onderzoek van de vooraanstaande psycholoog Daniel Goleman blijkt dat er ruwweg zes leiderschapsstijlen te definiëren zijn. Hiervan hebben vier stijlen een uiterst positief effect op het klimaat van de afdeling en het uiteindelijke rendement van de organisatie.

Zes leiderschapsstijlen

 

1. Dwingende stijl

De “doe direct wat ik zeg” aanpak. Er wordt gefocust op directe opvolging en het controleren van de situatie. Dit is een van de minst effectieve leiderschapsstijlen vanwege de beperkte flexibiliteit en top-downbesluitvorming. Medewerkers vertonen hierdoor vaak passief gedrag en leggen de verantwoordelijkheid bij de manager neer. Deze stijl kan echter wél een gewenst resultaat hebben wanneer deze wordt toegepast in crisissituaties of wanneer verandering op korte termijn noodzakelijk is.

2. Gezaghebbende stijl 

De “kom met mij mee” aanpak. Kenmerkend voor deze stijl is het enthousiasme en de heldere visie van de leidinggevende. Deze visionair geeft aan wat het algemene doel inhoudt, maar laat mensen vrij in de wijze waarop ze het bereiken. Deze stijl is het meest effectief, met name wanneer de leidinggevende zijn of haar team mee wil nemen in de nieuwe visie of koers van het bedrijf.

3. Emotioneel verbindende stijl 

De “mensen komen eerst” aanpak. Deze emotioneel verbindende leider is een mens-mens, wil de harmonie binnen het team waarborgen en geeft zijn of haar teamleden de ruimte om het werk op hun manier te doen. Deze stijl is het meest effectief wanneer er conflicten tussen mensen opgelost dienen te worden of in situaties waarin de stress hoog is.

4. Democratische stijl 

De “wat denk jij?” aanpak. Met een democratische leider hebben medewerkers het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt. Ze mogen meebeslissen. De leidinggevende creëert op deze manier vertrouwen, steun en commitment. Deze stijl is het meest effectief om eensgezindheid te creëren of om informatie te verkrijgen.

5. Toonaangevende stijl 

De “doe het nu én zoals ik” aanpak. Een toonaangevende leider stelt hoge eisen en toont aan op welke wijze er gewerkt dient te worden. Het moet altijd sneller, beter en effectiever. Deze stijl heeft in veel gevallen geen positief effect op het klimaat van de afdeling omdat het de ontwikkeling op de lange termijn voorkomt. Echter, wanneer er snelle resultaten verwacht worden en er gewerkt wordt met uiterst gemotiveerde en competente teamleden kan deze stijl effectief zijn.

6. Coachende stijl 

De “probeer dit” aanpak. Een coachende leider focust zich op de persoonlijke ontwikkeling van zijn medewerkers. Ze ontdekken hierdoor hun sterke en zwakke kanten en de leidinggevende spoort hen aan zich daarin te ontwikkelen. Deze stijl is gericht op toekomstige mogelijkheden en heeft een positief effect op het klimaat op de afdeling en de verantwoordelijkheid van de medewerkers.

Emotioneel intelligente leiders kunnen meerdere leiderschapsstijlen inzetten. Door je stijl aan te passen op de persoon, situatie of het project kun je uiteindelijk het hoogst mogelijke rendement voor de organisatie behalen. Leren hoe je een daadkrachtige leiderschapsrol kunt vervullen? Volg dan een van de YEARTH Leiderschapstrainingen.

Gerelateerde trainingen

High Impact Leadership

Als leidinggevende wil je het beste uit je mensen halen. Hoe doe je dat? Volg de training en vergroot je impact als leidinggevende.

High Impact Leadership

High Impact Leadership

Volgende startdatum: 4 juni
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 4
Deelnameprijs: € 1.995,-
Lees meer

Leidinggeven op basis van Eigenaarschap

Er is een steeds grotere behoefte om medewerkers aan te sturen op basis van eigenaarschap. Maar wat betekent het voor je als manager in de dagelijkse praktijk om mensen op basis van eigenaarschap te ondersteunen?...

Leidinggeven op basis van Eigenaarschap

Leidinggeven op basis van Eigenaarschap

Volgende startdatum: 5 juni
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 2
Deelnameprijs: € 1.095,-
Lees meer

High Performance Leadership

Teams en organisaties opereren normaliter onder een gezonde druk. Als leidinggevende maak je daarbij continu de afweging wat je mensen aankunnen. De dagelijkse praktijk leert dat mensen werkdruk ook kunnen ervaren als werklast, met alle...

High Performance Leadership

High Performance Leadership

Volgende startdatum: 4 juni
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 4
Deelnameprijs: € 1.995,-
Lees meer

Leidinggeven op Afstand

De training geeft jou als leidinggevende alle benodigd inzichten en tools om je team online te laten excelleren.

Leidinggeven op Afstand

Leidinggeven op Afstand

Volgende startdatum: 13 juni
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 2
Deelnameprijs: € 1.095,-
Lees meer