088 - 200 8800 Open/sluit menu

De sleutel naar eigenaarschap

Organisaties willen dat hun medewerkers ondernemend en proactief zijn. Dat ze eigenaarschap nemen. Maar, wat betekent het voor jou als leidinggevende om je team in de dagelijkse praktijk op basis van eigenaarschap te ondersteunen? Hoe zorg je dat “ik heb een probleem, wat moet ik doen?” wordt omgebogen naar “dit is mijn uitdaging en zo wil ik het oplossen”? Hoe stimuleer je je medewerkers om vanuit intrinsieke motivatie meer eigenaarschap nemen?

Psychologisch eigenaarschap 

Eigenaarschap wordt gedefinieerd als een bepaalde houding waarbij het voelt alsof een specifiek doel of een deel van dit doel “van jou” is. Je voelt je ermee verbonden. Ambitieuze professionals die eigenaarschap tonen op de werkvloer nemen de verantwoordelijkheid over hun taken en de bijbehorende resultaten. Uit onderzoek van Hoogleraar Jon Pierce blijkt dat er meerdere menselijke behoeften zijn, die bevredigd kunnen worden wanneer psychologisch eigenaarschap wordt ervaren.

1. Controle

We hebben als mens de behoefte controle uit te oefenen op onze omgeving. Wanneer we ons eigenaar voelen over een bepaald doel, materieel of immaterieel kunnen we onze acties hierop afstemmen. Dit levert een tevreden gevoel op. Bovendien voelen we ons efficiënter en effectiever wanneer we deze handelingen zelf mogen en kunnen bepalen.

2. Zelfidentiteit

Het ervaren van eigenaarschap brengt ook met zich mee dat we onszelf beter kunnen uitdrukken. Welke doelen we nastreven en over welke doelen we ons eigenaar voelen, zegt namelijk iets over wie we zijn. We kunnen onze identiteit hiermee communiceren naar anderen en kunnen ook voor onszelf beter bepalen waar we voor staan.

3. Territorium

Tot slot hebben mensen de behoefte om een bepaalde thuishaven, een territorium, te hebben. Dit is een essentieel onderdeel van ons dagelijks bestaan. Het gevoel hebben dat je ergens bij hoort, kan bijdragen aan het vervullen van deze behoefte.

Hoe stimuleer je het nemen van eigenaarschap? 

Wil je als leidinggevende je medewerkers stimuleren om meer eigenaarschap te nemen, kun je bovenstaande menselijke behoeften beïnvloeden. Uit onderzoek van de eerder genoemde Jon Pierce blijken onderstaande factoren op de werkvloer te zorgen voor meer eigenaarschap.

1. Controle en autonomie

Door medewerkers meer autonomie te geven in hun werk, zorg je er voor dat de behoefte aan controle vervuld wordt en dat medewerkers meer eigenaarschap zullen ervaren. Medewerkers eigen keuzes laten maken die betrekking hebben op hun werkzaamheden is een voorbeeld van het vergroten van de autonomie.

2. Kennis van de organisatie

Als leidinggevende is het aan jouw de taak om maximale betrokkenheid bij je team te creëren.  Voorkom het opleggen van “andermans” doelstellingen maar zorg dat je medewerkers de organisatie kennen. Hebben ze een baan of een gezamenlijke missie? Hoe meer verbinding zij voelen, hoe meer eigenaarschap ze ervaren.

3. Eigen inbreng en investeringen

Hoe meer medewerkers de kans krijgen om in hun werk te “investeren” en om hier eigen afwegingen in te maken, hoe meer sprake er zal zijn van eigenaarschap. Dit heeft te maken met de behoefte aan zelfidentiteit. Dus zorg er als leidinggevende voor dat je je medewerkers niet alleen ‘aan het werk zet’, maar dat ze proactief eigen ideeën inbrengen.

Een hoge mate van eigenaarschap leidt in de meeste gevallen tot positieve uitkomsten voor de organisatie. Behalve een hogere betrokkenheid en verantwoordelijkheid, blijken medewerkers ook tevredener te zijn over het werk. Dit komt onder meer door de menselijke behoeften die hierdoor  bevredigd worden.

Wil je graag concrete handvatten hoe je meer verantwoordelijkheid en regie bij je medewerkers kunt leggen? Wil je op een constructieve en positieve manier met je team progressie boeken? Volg dan de YEARTH training Leidinggeven op Basis van Eigenaarschap.

Gerelateerde trainingen

Leidinggeven op basis van Eigenaarschap

Er is een steeds grotere behoefte om medewerkers aan te sturen op basis van eigenaarschap. Maar wat betekent het voor je als manager in de dagelijkse praktijk om mensen op basis van eigenaarschap te ondersteunen?...

Leidinggeven op basis van Eigenaarschap

Leidinggeven op basis van Eigenaarschap

Volgende startdatum: 2 augustus
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 2
Deelnameprijs: € 1.095,-
Lees meer

High Performance Leadership

Teams en organisaties opereren normaliter onder een gezonde druk. Als leidinggevende maak je daarbij continu de afweging wat je mensen aankunnen. De dagelijkse praktijk leert dat mensen werkdruk ook kunnen ervaren als werklast, met alle...

High Performance Leadership

High Performance Leadership

Volgende startdatum: 30 augustus
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 4
Deelnameprijs: € 1.995,-
Lees meer

Persoonlijk Leiderschap in 4 maanden

Wil je het beste uit jezelf naar boven halen? Een duidelijke richting geven aan je loopbaan? Heb je soms het gevoel druk te zijn met de verkeerde dingen? Ben je benieuwd wat je drijfveren zijn...

Persoonlijk Leiderschap in 4 maanden

Persoonlijk Leiderschap in 4 maanden

Volgende startdatum: 27 augustus
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 4
Deelnameprijs: € 1.995,-
Lees meer

Vitaliteit binnen Organisaties

Binnen de huidige economie, met een groeiende werkdruk, wordt er meer gevraagd van werknemers. Het is van groot belang dat werknemers ook onder deze werkdruk gezond en vitaal functioneren. Uit onderzoek blijkt dat vitale medewerkers...

Vitaliteit binnen Organisaties

Vitaliteit binnen Organisaties

Volgende startdatum: 26 juli
Locatie: 56 locaties
Aantal dagen: 2
Deelnameprijs: € 1.095,-
Lees meer